OVER ASSESSMENTS & ANALYSES

Wij verzorgen Selectie Assessments, Ontwikkel Assessments, Talenten Analyses en Drijfveren Analyses naar behoefte bij selectieprocessen of ontwikkeling van individuele medewerkers of teams. Met een assessment of een analyse krijgen organisaties en medewerkers inzicht in gedrag, kennis, vaardigheden, competenties en inzicht in de match met het team, de leidinggevende en de organisatie.
De inzichten uit Assessments en Analyses leveren een bijdrage aan een verantwoorde beslissing over een indiensttreding, ontwikkeling- of loopbaanmogelijkheden. Met wetenschappelijk onderbouwde assessments kunnen er indicatoren afgegeven worden voor de ontwikkeling en het slagen van nieuwe en al in dienst zijnde medewerkers.
De mogelijkheden die (online) ingezet kunnen worden, in opdracht van een organisatie zijn Assessments & Analyses.

SELECTIE ASSESSMENTS

Selectie Assessments vinden plaats als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Beide partijen ontvangen een onafhankelijk advies over iemands kwaliteiten, potentieel en veranderkracht. Onderdelen kunnen op basis van de behoefte van de organisatie samengesteld worden.

In het assessmentrapport staat een duidelijk advies over de geschiktheid van de kandidaat. Ook worden specifieke aandachtspunten, zoals een persoonlijkheidsprofiel, mate van veranderkracht, competentiescores en sterke en ontwikkelpunten benoemd.

ONTWIKKEL ASSESSMENTS

Ontwikkel Assessments zijn een belangrijke investering in het ontwikkelen of nog beter laten functioneren van medewerkers. En daarmee in het succes van de organisatie. Voor de medewerker betekent het een nieuwe impuls voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. Afhankelijk van de ontwikkelvraag en de zwaarte van de functie wordt een passend assessment opgemaakt.

In het assessmentrapport staat een duidelijk ontwikkeladvies met een persoonlijkheidsprofiel, mate van veranderkracht, competentiescores en sterke en ontwikkelpunten. Na bespreking met de medewerker kan in de organisatie een passende ontwikkeling, training of coaching ingezet worden.

TALENTEN ANALYSES

Talenten Analyses geven door toepassing van een model, een nauwkeurig beeld hoe de kandidaat omgaat met problemen, personen, tempo en procedures. Door het profiel wordt het duidelijk wat men van een kandidaat kan verwachten en of de voorkeur in gedragsstijl eventueel botst met de bedrijfscultuur, de gedragsstijl van de andere teamleden of bijvoorbeeld een bepaalde manier van leiding geven.

DRIJFVEREN ANALYSES

Drijfveren Analyses geven informatie over wat een kandidaat belangrijk vindt, wat motiveert en in beweging brengt. Dit helpt bij het selecteren van de juiste kandidaat. De kandidaat wiens drijfveren in de functie aan bod komen, zal vanuit een intrinsieke motivatie (meer) willen presteren.

Over het algemeen geldt: hoe meer iemands drijfveren en behoeften bevredigd worden in een bepaalde functie, hoe gelukkiger en creatiever de medewerker zal zijn en hoe groter de betrokkenheid bij het werk.