Coaching is een individueel traject

Doelstelling is om de verdere ontwikkeling of belemmeringen gedurende de loopbaan te herkennen, aan te pakken en daar waar nodig bij te sturen.

GRADATIES

Coaching kan in diverse gradaties ingezet worden. Het kan benut worden bij een ‘onboarding’ proces om een medewerker te begeleiden bij de start, bij veranderingen of ontwikkelingen die noodzakelijk zijn in het gedrag of handelen, het bereiken van het glazen plafond, herbezinning op de eigen loopbaan, bij faalangst, laag zelfvertrouwen of zelfwaardering, stress, burn-out, rouw- en verliesverwerking enzovoorts.

TRAJECT

Per vraag stellen wij de juiste coaching of expertise voor met de doelen en de aanpak in een schriftelijk voorstel. Indien de medewerker en de organisatie tot een opdracht komen, kan de coaching middels een opdrachtbevestiging van start gaan en maken we een eerste afspraak.

WERKWIJZE

Na iedere afspraak worden er doelen geformuleerd om in de eigen werkkring of persoonlijke kring te oefenen of om uit te werken. Door nieuwe inzichten en het ontwikkelen van de competenties krijgt een medewerker meer regie op gedrag en handelen en neemt de doelgerichtheid toe.

Aan het einde van een coachingstraject evalueren we het coachingstraject en de inzichten van de medewerker.

Neem contact op